MIC

MICPresidents

2021
Joaquín Montoya Marin
Maria Teresa Ruesta Lescano
2020
Joaquín Meléndez Siu
2019
Ricardo Su Martin
Isabela Díaz Marín
2018
Estefano Alfageme Zarzar
Ana Belén Bazán Roeder